Zapraszamy serdecznie już 19 października do Drawska Pomorskiego. W tym właśnie dniu odbędzie się IV Drawski turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu ,,WORLD TECHNIX CUP ” im Dawida Krasnowskiego. Poniżej szczegóły dotyczące imprezy.

Organizator:

Stowarzyszenie Zet Gold Team
Stowarzyszenie ZDRun Extreme

Termin i miejsce:
19 pazdziernika 2019 HalaSportowa przy Szkole podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim ul. Dworcowa 1
Dla uczestników(weryfikacja) 8:00-11:00
Dla kibiców(start zawodów) 9:00-18:00

Cel imprezy:
Przeciwdziałanie agresji i przeniesienie jej na rywalizację sportową .
Popularyzacja BJJ w Drawsku Pomorskim, regionie oraz kraju.
Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego stylu życia.

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów IBJJF w formule GI( w kimonach ) i NO GI ( bez kimon).
Klub Sportowy wystawiający zawodnika nie musi posiadać licencji PZJJ i PZZ .
Zawodnik nie musi posiadać licencji PZJJ i PZZ.
Zawodnik musi byś zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym
regulaminem.

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli :

• Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
• Zostać zważony
• Zostać rozlosowany i przypisany do drabinki turniejowej

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

• Badania sportowo-lekarskie (ksero) lub jednorazową zgodę lekarza na udział
w zawodach BJJ
• Ubezpieczenie NNW
Pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach .

Kategorie wiekowe i wagowe:

Zawodnicy ważeni są rashguardzie i spodenkach, legginsach bez względu na kat Gi czy NoGi

Dzieci I (2014-2015) :
– 16 kg, – 20 kg, – 24 kg, + 24 kg
W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek, będą łączone kategorie z chłopcami.

Dzieci II (2012-2013)
– 16 kg,- 20 kg,- 24 kg,- 28 kg,- 32 kg,- 36 kg, + 36 kg
W przypadku małej liczby zgłoszonych dziewczynek , będą łączone kategorie z chłopcami

Dzieci III (2010-2011) :
– 20 kg, – 24 kg, – 28 kg, – 32 kg , – 36 kg, – 40 kg
– 44 kg, – 48 kg, + 48 kg

Dzieci IV (2008-2009) :
– 24 kg, – 28 kg, – 32 kg, – 36 kg, – 40 kg, – 44 kg, – 48 kg, – 52 kg, + 52 kg

Beniaminki (2006-2007)
Dziewczynki: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, – 72 kg,+ 72 kg
Chłopcy: – 27 kg, -33 kg, – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, – 72 kg,+ 72 kg

Młodzicy: (2004-2005)
Dziewczynki: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, + 72 kg
Chłopcy: – 37 kg, – 42 kg, – 47 kg, – 53 kg, – 59 kg, – 65 kg, -72 kg, + 72 kg

Juniorki / Juniorzy (2002-2003)
– 58,5 kg, – 64 kg, – 69 kg, – 74 kg, – 79,5 kg, – 84,5 kg, + 84,5 kg

Adult białe, niebieskie pasy ( tylko kategoria NO GI roczniki 2001 i starsze )
– 67,5 -73,5 -79,5 -85,5 -91,5 +91,5

Adult kobiety białe , niebieskie pasy ( tylko kategoria NO GI roczniki 2001 i starsze )
– 60kg
+60kg

Adres panelu rejestracyjnego

rejestracje.app

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy turnieju ( zawodnicy ) dostają medal w
następującym systemie:

• 1 miejsce, medal i dyplom
• 2 miejsce, medal i dyplom
• 3 miejsce, medal i dyplom
• Wszystkie pozostałe miejsca medal i dyplom za uczestnictwo w zawodach .

Przewidziane są również dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Koszty:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie i regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają
zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Opłata startowa:
60 zł w terminie do 1 października 2019, po tym terminie opłata wynosi 80 zł do 15 października 2019 r.
100 zł opłata za dwie kategorie Gi i No Gi w terminie do 1 października
120 zł opłata za dwie kategorie Gi i No Gi po terminie
Po tym terminie zgłoszenie nie będą brane pod uwagę.

Opłatę startową należy uiścić zgodnie z terminami zgłoszeń na numer konta
Artur Kaminski
BANK : PEKAO SA
NR RACHUNKU: 82 1240 3871 1111 0010 3604 4235 z dopiskiem „ IV turniej BJJ World Cup ”
oraz klub i ilość osób zgłoszonych.

Wpłat dokonują tylko i wyłącznie Trenerzy lub kierownicy klubów.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń należy dokonać poprzez panel rejestracyjny dostępny od 15 września na fanpage
https://www.facebook.com/Zet-Gold-Team-Drawsko-Pomorskie-1500543686905207/
i
https://www.facebook.com/Drawski-turniej-Brazylijskiego-Jiu-Jitsu-460010491021022/

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie trener lub
kierownik drużyny.

Postanowienia końcowe:

zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych,
organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW

Sprawy różne:

osoby odpowiedzialne za organizację zawodów ze strony organizatora:

Artur Kaminski tel 517651707

Program zawodów:

Piątek (18 pazdziernika 2019)
19:00 – 20:00Weryfikacja zawodników, kontrola medyczna i waga

Sobota (19 pazdziernika2019)
08:00 – 11:00 Weryfikacja zawodników, kontrola medyczna i waga

08:45– 09:00 Omówienie przepisów BJJ z zawodnikami i trenerami
09:00 – 18.00 Start zawodów, walki oraz dekoracje
11:00 – 12:00 częściowe Dekoracje
12:00 – start kategorii ,,GOLD ” chłopców i dziewcząt
18:00 końcowe dekoracje i zakończenie zawodów

IV Drawski Turniej BJJ ,,WORLD TECHNIX CUP” im Dawida Krasnowskiego
ZASADY WALKI

1. Walka trwa:
6 minut (seniorzy niebieskie pasy)
5 minut (seniorzy białe pasy)
4 minuty (juniorzy),
3 minuty (młodzicy, beniaminki i dzieci IV).
2 minuty (dzieci I, II, III),

Czas wykorzystany na interwencję lekarza zawodów, naradę sędziów i poprawę ubioru nie jest wliczany do czasu walki. Jeżeli walka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia jako zwycięzcę wskazuje zawodnika aktywniejszego. Przy ocenie aktywności bierze się pod uwagę m.in. takie elementy, jak: dążenie do wykonania techniki, skuteczne ucieczki z pozycji zagrożenia, lepsza kontrola walki.

2. Walka kończy się przed upływem czasu zwycięstwem jednego z zawodników, jeżeli jego przeciwnik się podda (u zawodników od 13 lat beniaminki), zostanie wycofany z dalszej walki przez lekarza zawodów lub zostanie zdyskwalifikowany. Po upływie regulaminowego czasu walki zwycięża zawodnik, który zgromadził więcej punktów.

3. Zabronione jest:

a. wszelkie rodzaje uderzeń i kopnięć;

b. atakowanie palcami oczu, uszu, nosa, ust, szyi, krocza;

c. chwytanie za krtań, uszy, nos, genitalia, włosy;

d. gryzienie, szczypanie;

e. dźwignie na stawy palców;

f. dźwignie skrętne na staw kolanowy i skokowy;

g. „rozbijanie” podnoszenie i upuszczanie przeciwnika, który:- trzyma zawodnika w gardzie – trzyma zawodnika w duszeniu trójkątnym nogami – założył dźwignię na staw łokciowy – trzyma zawodnika w duszeniu gilotynowym

h. przerzut przez plecy w uchwycie do gilotyny.

i. wszelkiego rodzaju dźwignie i duszenia w kategoriach wiekowych poniżej 12 lat j. wszelkie formy niesportowego zachowania.

4. Techniki punktowane:

a. rzut, podcięcie lub inne obalenie przeciwnika – 2 pkt.;

b. pozycja dosiadająca – 4 pkt.;

c. wejście za plecy przeciwnika – 4 pkt.;

d. przejście gardy – 3 pkt.;

e. pozycja „kolano na brzuchu” – 2 pkt.;

f. przetoczenie z gardy, pół gardy – 2 pkt.

Pozycje punktowane są zaliczane, jeżeli zawodnik utrzyma je co najmniej przez 3 sekundy. Przerwanie lub przejście gardy jest zaliczane, jeżeli zawodnik po przerwaniu lub przejściu gardy utrzyma przez co najmniej 3 sekundy pozycję dosiadającą, „kolano na brzuchu”, boczną lub „północ-południe”.

5. Zawodnik zostaje ukarany ujemnym punktem, jeżeli:

a. unika walki celowo wychodząc poza pole walki;

b. przetrzymuje pasywnie (nie podejmuje prób wykonania akcji punktowej lub techniki kończącej) swojego przeciwnika w pozycji bocznej, pół gardzie lub trzymaniu bocznym przez 15 sekund
c. podważa decyzje sędziego.

6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

a. celowe wykonanie techniki zabronionej.

b. niesportowe zachowanie swoje, trenera, klubowych kolegów

7. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny zawodów na wniosek sędziego walki.
Sędzia główny zawodów – Pan Łukasz Winiarski